Author

Author

Some info about the author of these pages

CONSULTING

Įmonių steigimas Portugalijoje

ATSTOVYBIŲ IR ĮMONIŲ STEIGIMAS PORTUGALIJOJE

Portugalijos teisė numato keletą įmonių rūšių, tačiau dėl savo paprastumo ir panašumo į nacionalinėje teisėje numatytą juridinį režimą, užsienio investuotojai dažniausiai renkasi šias ribotos atsakomybės įmonių rūšis:

Uždaroji akcinė bendrovė – Sociedade por Quotas, Lda.
Vienasmenė uždaroji akcinė bendrovė– Sociedade Unipessoal, Lda.
Akcinė bendrovė – Sociedade Anónima, S.A.

Uždaroji akcinė bendrovė – Sociedade por Quotas, Lda.: šio tipo įmonės steigimui būtini bent du akcininkai ir minimalus 5.000 eurų kapitalas. Privaloma paskirti bent vieną įmonės vadovą bei įstatymo numatytais atvejais – oficialiai registruotą auditorių (Revisor Oficial de Contas). Uždaroji akcinė bendrovė yra labiausiai Portugalijoje paplitusi įmonės rūšis.

Vienasmenė uždaroji akcinė bendrovė – Sociedade Unipessoal, Lda.: tokios įmonės steigimui būtinas vienas akcininkas ir minimalus 5.000 eurų kapitalas. Šiai įmonės rūšiai privaloma paskirti bent vieną įmonės direktorių. Akcininku gali būti fizinis arba juridinis asmuo. Tačiau fiziniam asmeniui neleidžiama būti daugiau nei vienos tokios įmonės savininku.

Akcinė bendrovė – Sociedade Anónima, S.A.: tokiai įmonei įkurti nereikalaujamas nelyginis akcininkų skaičius; minimalus akcinis kapitalas 50.000 eurų. Tik įmokėjusi visą akcinį kapitalą, akcinė bendrovė gali išleisti paprastąsias akcijas. Akcinės bendrovės valdymo organus sudaro valdyba, direktorių taryba ir audito komisija. Tačiau, jei akcinis kapitalas neviršija 200.000,00 eurų, ši taisyklė sušvelninama iki reikalavimo paskirti tik vieną direktorių. Taip pat privaloma paskirti oficialiai registruotą auditorių.

1. Atstovybės steigimas: etapai

Pirmasis žingsnis, steigiant įmonę – kreiptis į Valstybinį Įmonių Registrą (Registo Nacional de Pessoas Colectivas - RNPC) dėl įmonės pavadinimo registravimo. Tam reikia pasirinkti bent tris įmonės pavadinimo variantus ir pateikti juos patvirtinimui. Prašyme dėl įmonės pavadinimo registravimo taip pat turi būti nurodyti vieno iš akcininkų vardas ir pavardė, juridinė įmonės struktūra, buveinė ir ekonominės veiklos rūšis. Paprastai su prašymu užregistruoti įmonės pavadinimą, taip pat paduodamas prašymas išduoti laikinąją juridinio asmens kortelę.

Privaloma banke atidaryti einamąją įmonės sąskaitą ir įnešti kapitalą iki steigimo sutarties notarinio patvirtinimo. Po to, kai gaunamas atitinkmaas įmonės pavadinimo registravimo pažymėjimas, įmonės steigimą turi patvirtinti notaras.* Įsteigta įmonė turi būti užregistruota Įmonių Registre bei Mokesčių inspekcijoje, o taip pat ir Socialinio Draudimo įstaigoje.

* Notarinis patvirtinimas privalomas ne visais atvejais.

2. Darbo įstatymai

Darbo savaitė pagal Portugalijos įstatymus negali viršyti 40 valandų; oficiali nedarbo diena - sekmadienis. Visiems darbuotojams per metus priklauso 22 dienų atostogos bei papildomai iki 3 atostogų dienų už gerą lankomumą ankstesniais metais. Be to, ligos atveju darbuotojas gauna nedarbungumo pašalpą, nėščios moterys išleidžiamos nėštumo atostogų. Viršvalandžiai apmokami 150% įkainiu už pirmąją valandą ir 175% įkainiu už antrą ir tolesnes valandas. Viršvalandžiai, dirbami poilsio dieną, apmokami dvigubu koeficientu.

Naujo verslo kūrimo pradžioje darbo įstatymai numato galimybę sudaryti terminuotas darbo sutartis bei jas darbdavio nuožiūra atnaujinti. Bendras terminuotų sutarčių laikotarpis neturi viršyti 2 metų. Pasibaigus 2 metų laikotarpiui, darbdavys privalo arba atleisti darbuotoją, arba sudaryti neterminuotą darbo sutartį.

3. Socialinis draudimas

Portugalija yra priėmusi ES direktyvą dėl socialinio draudimo bei pasirašiusi keletą kitų ES ir trečiųjų šalių sutarčių socialinės apsaugos klausimais.

Socialinio draudimo įmokos yra privalomos iš esmės visiems darbuotojams. Įmokos yra mokamos kas mėnesį ir skaičiuojamos nuo atlyginimo. Darbdavys moka 23,75%, o darbuotojas 11%.

PELNO MOKESTIS

1. Juridinių asmenų pelno mokestis

Visi juridiniai subjektai, veikiantys įmonės pagrindu, privalo mokėti Juridinių asmenų pelno mokestį (IRC – Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas).

Papildomai prie IRC, įmonėms gali būt taikomas vietinės savivaldybės mokestis, sudarantis iki 10% IRC.

Nuo 2005 m. sausio 1 d. bendras IRC tarifas Portugalijoje registruotoms užsienio įmonių atstovybėms yra 25%.

Mokesčių atžvilgiu, yra laikoma, kad įmonė turi nuolatinę buveinę Portugalijoje, jei ji turi nuolatines patalpas ar nuolatinę atstovybę, per kurią vykdo savo komercinę, gamybinę ar žemės ūkio veiklą. Nuolatine buveine taip pat gali būti laikoma statybos vieta ar instaliacijos darbų projektas, trunkantis daugiau nei 6 mėnesius, arba nuolatinio priklausomo atstovo buvimas.

Įmonių ir kitų juridinių asmenų, neturinčių Portugalijoje nuolatinės buveinės, pajamos, gautos iš nerezidentės įmonės veiklos, yra įtraukiamos į nuolatinės buveinės apmokestinamąsias pajamas.

2. Sutartys dėl pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo

Pagrindinis tokių sutarčių tikslas yra išvengti dvigubo tų pačių pajamų apmokestinimo.

Norint pasinaudoti šia lengvata ar atleidimu nuo mokesčių, Portugalijos Mokesčių Inspekcijai reikia pateikti tos šalies, kurioje mokami mokesčiai, išduotą pažymėjimą apie nuolatinę buveinę ir Portugalijos Vyriausybės nustatytą specialų formuliarą.

Lietuva su Portugalijos Respublika Sutartys dėl pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo pasirašė 2002-02-14, ratifikavo 2002-10-22; sutartis įsigaliojo 2003-02-26.

Lietuvos Respublikos ir Portugalijos Respublikos sutartis dėl pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo ir pajamų mokesčių slėpimo prevencijos.Dėl išsamesnės informacijos, prašome kreiptis:

Inga Kilikevičienė
Partner / KPL Markets
kpl-markets@hotmail.com

Do you like this page?

Yes, I do (15 | 43%)
No, I don't (11 | 31%)
KPL Markets 2008
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one